20060125

Gubbarna och Bilarna

I morse låg hela familjen och läste morgontidningarna i sängen. Efter ett tags runthoppande lugnade Max, 2 år gammal, ned sig. Han plockade upp Dagens Industri, lade sig på rygg och började läsa. Domen kom efter ungefär tio sekunder:

- Gubbarna och Bilarna!

Max återgick tämligen omgående till runthoppandet i sängen.

No comments: