20080128

oh my gawd

Idag skriver Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund på SvD:s Brännpunkt: "Ungdomar viker ut sig som aldrig förr". Görans resonemang grundar sig på en undersökning Datainspektionen låtit utföra, där man frågat ungdomar i åldrarna 14-18 om hur de "ser på webben och integriteten".

Det visar sig ganska snabbt att "Ungdomar viker ut sig som aldrig förr" bara är en missvisande, aggressiv rubriksättning. Det hela handlar inte om "utvik på nätet" - promiskuösa foton - utan generell information som riskerar att vara integritetskränkande.
"Undersökningen visar att unga människor är väldigt öppna på internet och de begränsar inte sin användning av integritetsskäl. Hela 86 procent av de tillfrågade har lagt ut bilder av sig själva och tre av fyra skriver kommentarer på nätet under sitt riktiga namn.

Ett överraskande resultat är att ökad kunskap inte tycks påverka beteendet. Tydligen är det så viktigt att använda nätet fullt ut att man medvetet utsätter sig för riskerna."

Här kommer sedan en rad underliga slutsatser, som gör att jag känner mig nödgad att kommentera artikeln. Resultatet är förstås inte överraskande på något sätt: den ökade kunskapen om integritetsriskerna, och var gränserna går, har ju istället ökat användandet av Internet "fullt ut" bland unga. Och naturligtvis är nätets användande "fullt ut" beroende av dessa "integritetsrisker". Varför? Jo, att gå ut på fredagskvällen iklädd balaklava och röstförvrängare är ju inte så festligt (och heller inte så särskilt trevligt, tycker jag).
"Långt senare kan den dyka upp; en arbetsgivare kan leta fram den när du söker jobb, den kan också användas av bedragare, bondfångare eller till och med utpressare."

Jo, självklart googlar arbetsgivare redan idag jobbkandidater. Och i samtliga fall jag själv (som arbetsgivare) använt google för att få mer information om en jobbkandidat, så har "nätprofilen" av personer bara bidragit positivt till att bilda sig en bättre uppfattning och förståelse för vad personen gör och har gjort. Det ibland långa steget att anställa en "okänd" person bara på ett CV och ett par intervjuer förkortas avsevärt av "nätprofilen" som oftast ger en mycket mer nyanserad bild. Jag kan tänka mig att det snarare redan idag är en nackdel att ha en svag eller icke-existerande "nätprofil".

Istället är det dagens unga som förstår dynamiken i nätverken, och de är därför mycket bättre på att välja vilken information som man väljer att dela med sig av. De MSN:ar eller publicerar INTE promiskuösa foton på sig själva eller närstående, i tron att det skulle vara samma sak som att visa upp en kopia kontrollerat i deras eget hem. Så skrämselpropaganda om att det skulle vara dumt att använda sitt riktiga namn i sin MSN-profil väntar jag ännu på att få vettiga argument för.

Och tro mig, tröskeln för vad vi "accepterar" i form av "negativt nätbagage" kommer öka, framförallt när personer i 20-årsåldern (som ju var mycket mer Internet-försökskaniner än dagens 14-18-åringar) börjar frekventera arbetslivet. Man kommer helt enkelt acceptera att managementkonsulten på McKinsey också var stupfull och kräktes på en Mallorcafest när han eller hon var 19 år gammal.
"Problemet tycks vara grundinställningen till den personliga integriteten eller, mer vardagligt, ”rätten att få vara i fred"."

Jag blir alltid illa till mods när människor anser att andra människors (eller i det här fallet 86% av alla ungdomar mellan 14-18 år) åsikter är problematiska. Oftast tror jag att det bottnar i okunskap. I det här fallet tror jag att det beror på att dagens makthavare försöker applicera sina egna modeller och uppfattningar på ett fenomen de själva inte förstår. För att dra korrekta slutsatser av vad ungdomarnas användande egentligen innebär för deras intregritet, så måste de själva förstå och använda Facebook, MSN, Twitter, Pixbox, Bilddagboken, Jaiku, Playahead med många flera.


PS. Jag brukar normalt inte stå på den "här sidan staketet". Göran Gräslund har tidigare skrivit välbalanserade inlägg och försiktigt kritiserat Bodströmsamhället på Brännpunkt.

20080125

MySpace Sweden should be hiring!


It kind of surprises me to see that MySpace Sweden are sending out a newsletter that looks like this.

Not that MySpace in any way are likely to win design awards anytime soon, but the level of text encoding/html programming in this newsletter is just... really low.

MySpace: Before sending from a new newsletter template, you need to test it in AT LEAST the following e-mail clients/services for PC (and of course OS X where applicable):

Hotmail
Yahoo! Mail
Gmail
Outlook Express
Outlook
Mail (OS X)
Thunderbird (PC, OS X, Linux)

20080116

What you get for $8 billion

"And they must do it by 2015, with a total budget of only $8 billion--the equivalent of six weeks' expenses in Iraq."

About the Orion project, and NASA's and Lockheed Martin's total budget for designing the spaceship that will replace today's space shuttle. From Fast Company.

20080114

Skandal! Igen!

Det är sällan man får en sådan "Ja, precis!"-känsla som när man läser Peter Wennblads lysande artikel "Skandal! Igen!" i senaste Neo. Peter har på ett skenbart enkelt vis lyft fram både maktförskjutningen som under senare år ägt rum till mediernas fördel, men kanske ännu viktigare: en del exempel på hur detta missbrukas.

Inte minst Aftonbladet (och senare Expressen) hamnar i centrum, eftersom båda tidningarna konsekvent och öppet bryter emot lagen genom att underlåta att lämna kontrolluppgift för tipspengar man betalar ut. Ursäkten är hänvisning till "källskydd". Man kan i och för sig fråga sig hur hemliga utbetalningar till skyddade källor påverkar dessa källors trovärdighet, eftersom dessa då inte behöver stå till svars för utsagorna - trots att de fått ersättning.

Men det mest anmärkningsvärda är förstås att dessa tidningar bryter emot lagen, och då när det råkar gälla en fråga där tidningarna själva anser att man bör kunna agera på ett visst sätt. Man ställer sig över lagen. Att det är precis denna fråga man manglat fram och tillbaka vad gäller statsråd och riksdagsmän vad gäller hushållsnära tjänster under hösten, låtsas man inte om. Tyvärr inte så otroligt. Men riktigt, riktigt otrevligt.

Peter skriver läsvärt på SvD:s Brännpunkt idag.